vrijdag 15 april 2011

Zesde Gedicht: Eurostar Door Rob Walker

Deze gedicht vond ik heel moeilijk om te vertalen, hoor!
This one was particularly tricky to translate.
Ik heb nog geen hulp gekregen... dus zijn eer waarshijnlijk veel veel veel kromme zinnen.
I haven't had any help with it yet... therefore it's probably a total mess.
Ook was de opmaak heel moeilijk in blogger, hoor.
The formatting was also tricky to do in blogger.


                                           eurostar  
                                    door Rob Walker  

je kom te voorschijn vanuit de aardes         daarna snap je:
                  ingewanden tot een aander        alles is
                                    land waar de zon       typisch.
                                            briljanter is.         vluchtig denk je
                            zelfs gras en dorpjes        -met groeiende veroordeling-
                           fluisteren en francais          dat je naar een kring kijkt.
                                                                            het is dezelfde groene gras,
                           je wordt geobsedeerd         dezelfde recurrente kleine eglise
               met de makende van DE foto:  
         een typische landschap au calais           en jouw hele leven
         wanneer de achtergrond juist is
                                                                            deja vu
                                                                                           is geweest.
   een brug springt naar de voorgrond
                                         als de bliksem


Engels Versie:


                                                 eurostar  
                                           by Rob Walker  

                          you emerge from earth's        then you realise
                                      bowels to another        everything is
                              country where the sun        typical.
                                                  is brighter        think fleetingly
                            even grass and villages        conviction growing
                                  whisper en francais         you're viewing a loop
                                                                             it is the same green grass,
                              you become obsessed        same recurring little eglise
                             with taking THE photo   
                   a typical landscape au calais         and all your life has been
                 whenever background is right
                                                                             deja vu.
                                                                                         
                a bridge jumps to foreground
                                             at light speedNog Twee Verbeterde Versies Van Deze Vertaling:Two More Improved Versions of This Translation

Marcel P Vaandrager heeft mij deze versie ge-email-ed:
Marcel P Vaandrager has emailed me this version:


Eurostar

By Rob Walker

(Vertaling door dichter Marcel P. Vaandrager, zie ook www.marcelvaandrager.nl )

Eurostar

Je doemt op
uit de ingewanden van de aarde
in een ander land
waar de zon feller is
en
zelfs het gras en de dorpen
fluisteren
in het Frans.

Je raakt geobsedeerd
om DÉ foto te maken
het bijzondere landschap
bij Calais
op het moment dat de achtergrond goed is.

Een brug sprint naar de voorgrond
met de snelheid van het licht.
Je realiseert je dan
alles is bijzonder.

Denk vluchtig
want,
de veroordeling groeit
en je ziet de eindeloze herhaling.

Het is het zelfde groene gras,
steeds het zelfde terugkerende kerkje

en je hele leven is voorzien
een déjà vu geweestEn Klaaz heeft mij deze versie ge-email-ed:
And Klaaz has emailed me this version:

(De lay-out van de woorden moet dezelfde als de origineel zijn, maar dat is heel langzaam om in Blogger te doen... vooral een derde keer!)
(The lay-out ought to be the same as the original, but that is incredibly slow to do in Blogger... especially the third time round!) 


eurostar

je komt tevoorschijn uit                                                   dan snap je
de ingewanden van de aarde                                                dat alles
in een ander land waar de zon                                            typerend is
voller is                                                                               denk vluchtig
zelfs gras en dorpen                                                           er langzaam van overtuigd
en francais fluisteren                                                      dat je een voortdurende herhaling ziet
                                                                                               het is hetzelfde groene gras
je moet en zal                                                                      dezelfde terugkerende kleine eglise
de ultieme foto maken
een typisch au calais-landschap                                    en heelje leven is een
maar met de goede achtergrond
                                                                                              deja vu
een brug springt naar de voorgrond
met de snelheid van het licht

4 opmerkingen:

 1. You didn't pick an easy one to translate!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. hehe, no poem is easy to translate... but at least i could leave the french as is.

  i chose it bc i'm travelling on the eurostar in a couple weeks. looking forward to it! :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik heb net twee nieuwe versies van de vertaling geplakken (binnen het hoofdbericht). De eerste door Marcel P Vaandrager en de tweede door Klaaz. (Zowel Marcel als Klaaz heeft deze versies naar mij ge-email-ed).

  I have just posted two new versions of the translation (within the main message). The first is by Marcel P Vaandrager and the second is by Klazz. (Both Marcel and Klaaz have emailed these versions to me).

  Ik vind beide versies verbeterde in verschillende manieren... en beide versies doen mij denken aan verschillende vragen... vragen die over vertaling gaat...

  I find both versions improved in different ways... and both versions make me think about different questions... questions about translation...

  In de eerste versie, heeft Marcel de lay-out veranderd. Ik zweeft er tussen twee opinies... (1) Het is jammer omdat de visuele bedoelingen van de Engels versie (de tekening van een spoor door de centrum van de gedicht en ook de vreemde combinaties van woorden dat gebeuren als je gewoon van links naar rechts lees) verloren worden ...maar... (2) De visuele bedoelingen waren misschien al verloren geworden wanneer de gedicht vertaald wordt... vooral de vreemde combinaties van woorden... en ze worden eigenlijk niet alleen verloren waneer je vertaalt, maar ook vervangen door andere vreemde combinaties... combinaties die nieuwe bedoelingen geven... bedoelingen die de schrijver misschien niet zou hebben willen... maar is dit een probleem? Moet een vertaling nooit nieuwe bedoelingen voegen? Is het zelfs voorkombaar? Rob Pope zei dat lezen is weer-schrijven... Dus de lezen van vertalingen is net als... nou, het is niet leuk om "Chinese Whispers" te zeggen...

  In the first version, Marcel has changed the layout. I'm swinging between two opinions here. (1) It's a shame because the visual meanings of the English version (the picture of a train line through the centre of the poem and the strange word combinations that happen if you just read from left to right) are lost... but... (2) The visual meanings were perhaps already lost when the poem was translated... especially the strange word combinations... and these are not even just lost but actually replaced by different strange combinations... combinations that give new meanings... meanings that the writer might not have wanted... but is this a problem? Must translation never add new meanings? Is it even avoidable? Rob Pope said that all reading is re-writing. Thus the reading of translation is just like... well it's not politically correct to say "Chinese Whispers"

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In Klaaz's versie, vind ik het vooral leuk dat de "is geweest" na "de ja vu" weg is. Wanneer ik mijn vertaling maakte, vond ik het heel slecht om de gedicht niet met "de ja vu" af te maken. Maar ik wist niet hoe ik het kon doen. "De ja vu" is de belangrijk dingen, een Klaaz's versie maakt dit duidelijk. Hoera!

  Ik ben ook blij dat Marcel de symbolen boven de Francs woorden invoegen. Ik wist niet hoe (was ook te lui).

  In Klazz's version I'm happy that the "is geweest" (= "has been") after "de ja vu" is gone. When I made my translation I thought it was sloppy not to finish the poem with "de ja vu", but I didn't know how I could do it. "De ja vu" is the important thing, and Klazz's version makes it clear. Hoorah!

  I'm also happy that Marcel has added the symbols above the French words. I didn't know how (and was also too lazy).

  BeantwoordenVerwijderen