maandag 21 maart 2011

De Naam van Deze Blog, Poststructuralisme, Waarom al Schrijven een Vertaling is... & De Onmogelijkheid van Ooit Zeggen wat Je Echt Bedoelt

(The Name of This Blog, Poststructuralism, Why all Writing is Translation & The Impossibility of Ever Saying What You Really Mean....     English speakers please see "reacties" for a full translation)

Door "reactie" heeft Klaaz een paar hele interessante punten gemaakt. Volgens mij zijn deze punten een nieuw bericht waarde. Dus heb ik onze dialoog geknipt en geplakt om voor iedereen te kunnen lezen. (De originele dialoog zit onder het blog bericht van maandag 7 maart / 'Tweede Gedicht: Zwarte Zwanen door Deb Matthews-Zott '.) En ik geef mijn laatste reactie beneden.{{{Het spijt me - Klaaz heeft mij gevraagd om de reacties te verborgen}}}Mijn Laatste Reactie:

Hoi Klaaz!

Bedankt! Ja, ik wil dat jij gewoon in het nederlands reageer. :-)

Een hedendaagsere woord past er good bij (denk ik) omdat de originele aanhaling zelf hedendaagsere is. Tagore (1861-1941) is een klassieke Bengaals dichter. Volgens mij is 'vriage' het woord hij zou hebben gewild... Maar misschien heb ik niet gelijk. (Dat gebeurt wel eens!... wel wel eens?!) Wat vind je hiervan? (En andere lezers ook - wat vinden jullie hiervan?)

Ik heb pas een korte verhaal door Kees Van Kooten gelezen. Ik vond het heel leuk. En Billy Collins is één van mijn favoriete Amerikaans dichters. Dus moet ik dat boek zoeken. Ik hoop dat ik het in de bieb kan vinden...

Onze dialoog doet mij denken aan Poststructuralisme. Volgens mij is vertaling leuk omdat het de problemen van al formen van schrijven duidelijk maakt. Eigenlijk, volgens mij, is al schrijven een soort van vertaling, omdat je nooit wat je echt bedoelt kan zeggen. Geen taal kan alles volledig zeggen. Zelfs in onze eerste talen, moet wij altijd woorden dat bijna - maar niet helemaal - klopt gebruiken.

Weet je wel wat ik probeer te zeggen? Of ben ik totale onzin aan het schrijven?

;-)

woensdag 16 maart 2011

Nieuwe Verbeteringen Van 'Zwarte Zwanen' en 'De Fiets...'

Marcel P Vaandrager heeft mij twee uitstekkende verbeterde versies van mijn vertalingen gestuurd: één van Deb Matthews-Zotts gedicht 'Zwarte Zwanen' en één van Andy Jacksons gedicht 'De Fiets...'

Druk op de 'reacties' links onder deze gedichten om Marcels versies te lezen!
(Zie blog berichten van 7 maart & 21 februari)

Marcel is een heel fijne dichter.  Zijn nieuwe bundel van gedichten, 'Laat en Liefde' is verkrijgbaar op zijn website: http://www.marcelvaandrager.nl/
Daar kan je ook een paar van zijn mooie gedichten lezen.

Hartelijke bedankt, Marcel! :-)English:

Marcel P Vaandrager has sent me two fantastic improved versions of my translations: one of Deb Matthews-Zott's poem 'Black Swans' and one of Andy Jackson's poem 'The Bike...'

Click on the "reacties links" under these poems to read Marcel's versions!
(See blog messages from 7th March & 21st Feb)

Marcel is  a wonderful poet. His new book of poems is available on his website http://www.marcelvaandrager.nl/
You can also read a few of his poems on his site.

Warm thanks, Marcel! :-)

Derde Gedicht: Rivierbomen door Jill Gower

Ik moet even zeggen dat ik er veel hulp heb gekregen. Het gedicht leek een makkelijk gedicht om te vertalen. Maar dat bleek helemaal anders! Het was heel erg moelijk. Zonder hulp, zou ik het helemaal niet kunnen doen. Dus zeg ik een extra grote bedankt aan Finy. Je bent geweldig, Finy! :-)

(I must just say that I received huge help with this poem. It looked like an easy poem to translate. But things turned out to be completely  different! It was really difficult. Without help I couldn't have done it at all. Thus I say an extra huge thanks to Finy. You're fantastic, Finy!) 


Rivierbomen

Door Jill Gower


Wij volgen de weg
waar hij de Murray volgt
waarin zilveren takken zich spiegelen

stervende eucalyptusbomen half onder water
spartelen in de vloed van de rivier
slechts hun takken boven water

zwaaien niet maar verdrinkenJill Gower woont in de Adelaide hevels.  Zij heeft, 'Frost and Fire', een poezie anthologie, bewerkt. Haar volgende boek wordt straks gepubliceerd. Lees meer over Jill Gower op http://friendlystreetpoets.org.au/?page_id=331


English:

River Trees

By Jill Gower

we follow the road
as it winds beside the Murray
silvered branches mirrored on its surface

dying eucalypts half-submerged
flounder in the river’s flood
only their limbs above the water

not waving but drowningJill Gower lives in the Adelaide Hills. She edited 'Frost and Fire', a poetry anthology. Her next book is coming out soon. Read more about Jill Gower at http://friendlystreetpoets.org.au/?page_id=331

maandag 7 maart 2011

Tweede Gedicht: Zwarte Zwanen door Deb Matthews-Zott

Zwarte Zwanen
Door Deb Matthews-Zott

(met hartelijke dank aan Finy, die heeft met deze vertaling geholpen) 


Zwarte zwanen
op de vijver
Twee zwarte zwanen strijken door hun veren
met rode snavelkam


Deb Matthews-Zott maakt ook film-poezie en poezie met muziek. Kijk op...
http://www.debmatthewszott.com/


English:

Black Swans

Black swans
on the pond
two black swans preen with
red beak combs

© Deb Matthews-Zott

Deb Matthews-Zott also makes film and audio poetry. Check out...
http://www.debmatthewszott.com/

vrijdag 4 maart 2011

Twee Nieuwe Verzies Van 'De Fiets...'

Twee uitstekkende Nederlandse dichters - Jan de Bas en Henk Dorrestijn - heeft mij verbeterde versies van 'De Fiets...' (door Andy Jackson) ge-email-d.

Door lezen hun versies, heb ik veel over poezie geleerd. Dus ik zeg, "hartelijke bedankt!"

Je kan hun versies lezen. Kijk onder de originele bericht (21 Februari). Daar staat en link: "reacties". Druk op de link. Je kan je eigen reactie ook plaatsen.

:-)


English:

Two awesome Dutch poets - Jan de bas and Henk Dorrestijn - have emailed me improved versions of 'the Bike...' (Andy Jackson's poem).

Through reading their versions, I have learned a lot about poetry. So I say "thanks from the heart!"

You can read their versions. Look under the original message (21st Feb). You'll find a link: "reactions". Press the link. You can also post your own reaction.

:-)

VertaalWedstrijd / Volkskrant Artikel

In 'De Volkskrant' vandaag is er een artikel over de Prins Bernhard Cultuurfonds vertaalwedstrijd. De winnaars van de vertaalwedstrijd zullen on zondag worden bekendgemaakt. Bij vandaags artikel zijn er vijf van de genomineerde vertalingen. Ze zijn al vertalingen van hetzelfde gedicht (eigenlijk een lied: 'house of the rising sun' door the animals). Ik vind het heel interessant om de verschillende vertalingen te lezen. Ze zijn al heel goed. Maar er zijn grote verschillen tussen de vijf versies. Dit maakt duidelijk dat er nooit alleen maar een manier is om een gedicht te vertalen.

Ik kijk ernaar uit om zondags artikel te lezen.

Inmiddels, ben ik de tweede gedicht voor deze blog aan het vertalen. Natuurlijk kan ik maar droom van ooit maken een vertaling als goed als die van de mensen in de wedstrijd. Maar een droom is een leuk ding om te hebben.

Ook, zal ik even zeggen dat ik deze bericht zonder hulp heb geschreven. Ik hoop dat ik heb niet teeeeeeeeee veel taalfoutjes gemaakt. Je mag mij zeggen over taalfoutjes, als je wil. Even druk op de 'reacties' link en schrijf jouw bericht in de doos. Daarna kan je het onder dit blog bericht publiceren.

PS. http://www.nederlandvertaalt.nl/#/vertaalwedstrijd/spreekwoord-4/


English Translation:

In today's newspaper there is an article about the Prince Bernhard Culture Fund's Translation Competition. The winners of the competition will be announced on Sunday. With today's article there are five of the nominated translations. They are all translations of the same poem (in fact a song: House of the Rising Sun by the Animals). I find it really interesting to read the different tranlsations. They are all really good. But there are big differences between the five versions. This makes it clear that there is never just one way in which to translate a poem.

Meanwhile, I'm still in the process of translating the second poem for this blog. Of course, I can only dream of ever making a translation as good as those of the people in the competitino. But a dream is a nice thing to have.

Also, I shall just say that I have written this blog post without help. I hope that I have not made tooooooooooo many mistakes. You may tell me about my mistakes, if you want. Just press the 'reacties' link and write your reply in the box. Then you can publish it under this blog message.

PS. Link to the website of the wedstrijd.