vrijdag 4 maart 2011

VertaalWedstrijd / Volkskrant Artikel

In 'De Volkskrant' vandaag is er een artikel over de Prins Bernhard Cultuurfonds vertaalwedstrijd. De winnaars van de vertaalwedstrijd zullen on zondag worden bekendgemaakt. Bij vandaags artikel zijn er vijf van de genomineerde vertalingen. Ze zijn al vertalingen van hetzelfde gedicht (eigenlijk een lied: 'house of the rising sun' door the animals). Ik vind het heel interessant om de verschillende vertalingen te lezen. Ze zijn al heel goed. Maar er zijn grote verschillen tussen de vijf versies. Dit maakt duidelijk dat er nooit alleen maar een manier is om een gedicht te vertalen.

Ik kijk ernaar uit om zondags artikel te lezen.

Inmiddels, ben ik de tweede gedicht voor deze blog aan het vertalen. Natuurlijk kan ik maar droom van ooit maken een vertaling als goed als die van de mensen in de wedstrijd. Maar een droom is een leuk ding om te hebben.

Ook, zal ik even zeggen dat ik deze bericht zonder hulp heb geschreven. Ik hoop dat ik heb niet teeeeeeeeee veel taalfoutjes gemaakt. Je mag mij zeggen over taalfoutjes, als je wil. Even druk op de 'reacties' link en schrijf jouw bericht in de doos. Daarna kan je het onder dit blog bericht publiceren.

PS. http://www.nederlandvertaalt.nl/#/vertaalwedstrijd/spreekwoord-4/


English Translation:

In today's newspaper there is an article about the Prince Bernhard Culture Fund's Translation Competition. The winners of the competition will be announced on Sunday. With today's article there are five of the nominated translations. They are all translations of the same poem (in fact a song: House of the Rising Sun by the Animals). I find it really interesting to read the different tranlsations. They are all really good. But there are big differences between the five versions. This makes it clear that there is never just one way in which to translate a poem.

Meanwhile, I'm still in the process of translating the second poem for this blog. Of course, I can only dream of ever making a translation as good as those of the people in the competitino. But a dream is a nice thing to have.

Also, I shall just say that I have written this blog post without help. I hope that I have not made tooooooooooo many mistakes. You may tell me about my mistakes, if you want. Just press the 'reacties' link and write your reply in the box. Then you can publish it under this blog message.

PS. Link to the website of the wedstrijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten