vrijdag 15 april 2011

Zesde Gedicht: Eurostar Door Rob Walker

Deze gedicht vond ik heel moeilijk om te vertalen, hoor!
This one was particularly tricky to translate.
Ik heb nog geen hulp gekregen... dus zijn eer waarshijnlijk veel veel veel kromme zinnen.
I haven't had any help with it yet... therefore it's probably a total mess.
Ook was de opmaak heel moeilijk in blogger, hoor.
The formatting was also tricky to do in blogger.


                                           eurostar  
                                    door Rob Walker  

je kom te voorschijn vanuit de aardes         daarna snap je:
                  ingewanden tot een aander        alles is
                                    land waar de zon       typisch.
                                            briljanter is.         vluchtig denk je
                            zelfs gras en dorpjes        -met groeiende veroordeling-
                           fluisteren en francais          dat je naar een kring kijkt.
                                                                            het is dezelfde groene gras,
                           je wordt geobsedeerd         dezelfde recurrente kleine eglise
               met de makende van DE foto:  
         een typische landschap au calais           en jouw hele leven
         wanneer de achtergrond juist is
                                                                            deja vu
                                                                                           is geweest.
   een brug springt naar de voorgrond
                                         als de bliksem


Engels Versie:


                                                 eurostar  
                                           by Rob Walker  

                          you emerge from earth's        then you realise
                                      bowels to another        everything is
                              country where the sun        typical.
                                                  is brighter        think fleetingly
                            even grass and villages        conviction growing
                                  whisper en francais         you're viewing a loop
                                                                             it is the same green grass,
                              you become obsessed        same recurring little eglise
                             with taking THE photo   
                   a typical landscape au calais         and all your life has been
                 whenever background is right
                                                                             deja vu.
                                                                                         
                a bridge jumps to foreground
                                             at light speedNog Twee Verbeterde Versies Van Deze Vertaling:Two More Improved Versions of This Translation

Marcel P Vaandrager heeft mij deze versie ge-email-ed:
Marcel P Vaandrager has emailed me this version:


Eurostar

By Rob Walker

(Vertaling door dichter Marcel P. Vaandrager, zie ook www.marcelvaandrager.nl )

Eurostar

Je doemt op
uit de ingewanden van de aarde
in een ander land
waar de zon feller is
en
zelfs het gras en de dorpen
fluisteren
in het Frans.

Je raakt geobsedeerd
om DÉ foto te maken
het bijzondere landschap
bij Calais
op het moment dat de achtergrond goed is.

Een brug sprint naar de voorgrond
met de snelheid van het licht.
Je realiseert je dan
alles is bijzonder.

Denk vluchtig
want,
de veroordeling groeit
en je ziet de eindeloze herhaling.

Het is het zelfde groene gras,
steeds het zelfde terugkerende kerkje

en je hele leven is voorzien
een déjà vu geweestEn Klaaz heeft mij deze versie ge-email-ed:
And Klaaz has emailed me this version:

(De lay-out van de woorden moet dezelfde als de origineel zijn, maar dat is heel langzaam om in Blogger te doen... vooral een derde keer!)
(The lay-out ought to be the same as the original, but that is incredibly slow to do in Blogger... especially the third time round!) 


eurostar

je komt tevoorschijn uit                                                   dan snap je
de ingewanden van de aarde                                                dat alles
in een ander land waar de zon                                            typerend is
voller is                                                                               denk vluchtig
zelfs gras en dorpen                                                           er langzaam van overtuigd
en francais fluisteren                                                      dat je een voortdurende herhaling ziet
                                                                                               het is hetzelfde groene gras
je moet en zal                                                                      dezelfde terugkerende kleine eglise
de ultieme foto maken
een typisch au calais-landschap                                    en heelje leven is een
maar met de goede achtergrond
                                                                                              deja vu
een brug springt naar de voorgrond
met de snelheid van het licht

donderdag 14 april 2011

Vijfde Gedicht: Keukenpoëzie door Ashely Capes

Ik heb mijn originele vertaling naar Marcel P Vaandrager gestuurd, en hij heeft deze verbeterde versie gemaakt. Voor mijn originele vertaling, kijk op "reacties"...

I sent my original translation to Marcel P Vaandrager, and he created this (much!!!) improved version. For my original translation, look in the comments. :-)

Keukenpoëzie
Door Ashley Capes
(dit gedicht werd in 'The Bluepepper' eerste gepubliceerd)

(Vertaling door Marcel P. Vaandrager, zie ook www.marcelvaandrager.nl )


Ik hou het mes onder de warme kraan
en wikkel het in een bedrukte
theedoek & stop het in de la.

Naast de waterketel zit een kleine
springende spin
maar hij trilt niet.
Ik probeer me voor te stellen
hoe zijn multi-facet-ogen
mijn klungelige bewegingen hebben gevolgd
terwijl ik de groenten sneed
voor een omelet.

Zelfs als dit maaltje geen poëzie is...
het doen van zoiets simpels
zou zo maar poëzie kunnen zijn.

En dus
hoop ik dat het je laat glimlachen
wanneer je thuis komt.


En de Engelse versie...

Kitchen poetry
By Ashley Capes

I run the knife under hot water,
wrap it in a patterned
tea-towel & place it in the drawer.
Beside the kettle is a tiny
jumping spider
but it does not twitch. I imagine
the way its many-chambered eyes
must have tracked my clumsy movements
as I prepared vegetables
for an omelet. Even if the meal isn't poetry
doing something this simple
could be, and so I hope to make you smile
when you come home.

(first published in 'The Blue pepper')

zaterdag 9 april 2011

Vierde Gedicht: Fog On The Gordon, Strachan Door Rob Walker

Het spijt me. Ik heb voor een hele poos geen poezie vertaald. Ik heb het heel druk gehad met artikeel deadlinen en andere dingen. Maar hier is een klein gedicht door Rob Walker (geen relatie - Walker is net als Smith, hoor!) Ik heb geen hulp met deze vertaling gekregen. Dus zijn er waarschijnlijk veel foutjes en kromme zinnen.

I'm sorry.  It's been ages since I translated anything. I've been snowed under with article deadlines.  But here's a short poem by Rob Walker (no relation - Walker is like Smith!) I haven't had any help with this one. There are probably loads of mistakes.

(aanwijzing: Gordon is een rivier in een staad heet Strachan)


wasem op de Gordon,
Strachan


Door Rob Walker


een dunne rivier
op een dikkere rivier

rimpels vanaf een boot*
een stel van vloeiende ribben


fog on the Gordon,
Strachan


By Rob Walker

a light river
on a denser one

wakewaves from the bow*
a set of fluid ribs


*ik heb geen idee wat het Nederlands woord for "bow" (van een boot") is.  Dus heb ik gewoon "boot" gebruikt.
*i have no idea what the Dutch word for "bow" (on a boat) is. Therefore I've just used "boat".

maandag 21 maart 2011

De Naam van Deze Blog, Poststructuralisme, Waarom al Schrijven een Vertaling is... & De Onmogelijkheid van Ooit Zeggen wat Je Echt Bedoelt

(The Name of This Blog, Poststructuralism, Why all Writing is Translation & The Impossibility of Ever Saying What You Really Mean....     English speakers please see "reacties" for a full translation)

Door "reactie" heeft Klaaz een paar hele interessante punten gemaakt. Volgens mij zijn deze punten een nieuw bericht waarde. Dus heb ik onze dialoog geknipt en geplakt om voor iedereen te kunnen lezen. (De originele dialoog zit onder het blog bericht van maandag 7 maart / 'Tweede Gedicht: Zwarte Zwanen door Deb Matthews-Zott '.) En ik geef mijn laatste reactie beneden.{{{Het spijt me - Klaaz heeft mij gevraagd om de reacties te verborgen}}}Mijn Laatste Reactie:

Hoi Klaaz!

Bedankt! Ja, ik wil dat jij gewoon in het nederlands reageer. :-)

Een hedendaagsere woord past er good bij (denk ik) omdat de originele aanhaling zelf hedendaagsere is. Tagore (1861-1941) is een klassieke Bengaals dichter. Volgens mij is 'vriage' het woord hij zou hebben gewild... Maar misschien heb ik niet gelijk. (Dat gebeurt wel eens!... wel wel eens?!) Wat vind je hiervan? (En andere lezers ook - wat vinden jullie hiervan?)

Ik heb pas een korte verhaal door Kees Van Kooten gelezen. Ik vond het heel leuk. En Billy Collins is één van mijn favoriete Amerikaans dichters. Dus moet ik dat boek zoeken. Ik hoop dat ik het in de bieb kan vinden...

Onze dialoog doet mij denken aan Poststructuralisme. Volgens mij is vertaling leuk omdat het de problemen van al formen van schrijven duidelijk maakt. Eigenlijk, volgens mij, is al schrijven een soort van vertaling, omdat je nooit wat je echt bedoelt kan zeggen. Geen taal kan alles volledig zeggen. Zelfs in onze eerste talen, moet wij altijd woorden dat bijna - maar niet helemaal - klopt gebruiken.

Weet je wel wat ik probeer te zeggen? Of ben ik totale onzin aan het schrijven?

;-)

woensdag 16 maart 2011

Nieuwe Verbeteringen Van 'Zwarte Zwanen' en 'De Fiets...'

Marcel P Vaandrager heeft mij twee uitstekkende verbeterde versies van mijn vertalingen gestuurd: één van Deb Matthews-Zotts gedicht 'Zwarte Zwanen' en één van Andy Jacksons gedicht 'De Fiets...'

Druk op de 'reacties' links onder deze gedichten om Marcels versies te lezen!
(Zie blog berichten van 7 maart & 21 februari)

Marcel is een heel fijne dichter.  Zijn nieuwe bundel van gedichten, 'Laat en Liefde' is verkrijgbaar op zijn website: http://www.marcelvaandrager.nl/
Daar kan je ook een paar van zijn mooie gedichten lezen.

Hartelijke bedankt, Marcel! :-)English:

Marcel P Vaandrager has sent me two fantastic improved versions of my translations: one of Deb Matthews-Zott's poem 'Black Swans' and one of Andy Jackson's poem 'The Bike...'

Click on the "reacties links" under these poems to read Marcel's versions!
(See blog messages from 7th March & 21st Feb)

Marcel is  a wonderful poet. His new book of poems is available on his website http://www.marcelvaandrager.nl/
You can also read a few of his poems on his site.

Warm thanks, Marcel! :-)

Derde Gedicht: Rivierbomen door Jill Gower

Ik moet even zeggen dat ik er veel hulp heb gekregen. Het gedicht leek een makkelijk gedicht om te vertalen. Maar dat bleek helemaal anders! Het was heel erg moelijk. Zonder hulp, zou ik het helemaal niet kunnen doen. Dus zeg ik een extra grote bedankt aan Finy. Je bent geweldig, Finy! :-)

(I must just say that I received huge help with this poem. It looked like an easy poem to translate. But things turned out to be completely  different! It was really difficult. Without help I couldn't have done it at all. Thus I say an extra huge thanks to Finy. You're fantastic, Finy!) 


Rivierbomen

Door Jill Gower


Wij volgen de weg
waar hij de Murray volgt
waarin zilveren takken zich spiegelen

stervende eucalyptusbomen half onder water
spartelen in de vloed van de rivier
slechts hun takken boven water

zwaaien niet maar verdrinkenJill Gower woont in de Adelaide hevels.  Zij heeft, 'Frost and Fire', een poezie anthologie, bewerkt. Haar volgende boek wordt straks gepubliceerd. Lees meer over Jill Gower op http://friendlystreetpoets.org.au/?page_id=331


English:

River Trees

By Jill Gower

we follow the road
as it winds beside the Murray
silvered branches mirrored on its surface

dying eucalypts half-submerged
flounder in the river’s flood
only their limbs above the water

not waving but drowningJill Gower lives in the Adelaide Hills. She edited 'Frost and Fire', a poetry anthology. Her next book is coming out soon. Read more about Jill Gower at http://friendlystreetpoets.org.au/?page_id=331

maandag 7 maart 2011

Tweede Gedicht: Zwarte Zwanen door Deb Matthews-Zott

Zwarte Zwanen
Door Deb Matthews-Zott

(met hartelijke dank aan Finy, die heeft met deze vertaling geholpen) 


Zwarte zwanen
op de vijver
Twee zwarte zwanen strijken door hun veren
met rode snavelkam


Deb Matthews-Zott maakt ook film-poezie en poezie met muziek. Kijk op...
http://www.debmatthewszott.com/


English:

Black Swans

Black swans
on the pond
two black swans preen with
red beak combs

© Deb Matthews-Zott

Deb Matthews-Zott also makes film and audio poetry. Check out...
http://www.debmatthewszott.com/

vrijdag 4 maart 2011

Twee Nieuwe Verzies Van 'De Fiets...'

Twee uitstekkende Nederlandse dichters - Jan de Bas en Henk Dorrestijn - heeft mij verbeterde versies van 'De Fiets...' (door Andy Jackson) ge-email-d.

Door lezen hun versies, heb ik veel over poezie geleerd. Dus ik zeg, "hartelijke bedankt!"

Je kan hun versies lezen. Kijk onder de originele bericht (21 Februari). Daar staat en link: "reacties". Druk op de link. Je kan je eigen reactie ook plaatsen.

:-)


English:

Two awesome Dutch poets - Jan de bas and Henk Dorrestijn - have emailed me improved versions of 'the Bike...' (Andy Jackson's poem).

Through reading their versions, I have learned a lot about poetry. So I say "thanks from the heart!"

You can read their versions. Look under the original message (21st Feb). You'll find a link: "reactions". Press the link. You can also post your own reaction.

:-)

VertaalWedstrijd / Volkskrant Artikel

In 'De Volkskrant' vandaag is er een artikel over de Prins Bernhard Cultuurfonds vertaalwedstrijd. De winnaars van de vertaalwedstrijd zullen on zondag worden bekendgemaakt. Bij vandaags artikel zijn er vijf van de genomineerde vertalingen. Ze zijn al vertalingen van hetzelfde gedicht (eigenlijk een lied: 'house of the rising sun' door the animals). Ik vind het heel interessant om de verschillende vertalingen te lezen. Ze zijn al heel goed. Maar er zijn grote verschillen tussen de vijf versies. Dit maakt duidelijk dat er nooit alleen maar een manier is om een gedicht te vertalen.

Ik kijk ernaar uit om zondags artikel te lezen.

Inmiddels, ben ik de tweede gedicht voor deze blog aan het vertalen. Natuurlijk kan ik maar droom van ooit maken een vertaling als goed als die van de mensen in de wedstrijd. Maar een droom is een leuk ding om te hebben.

Ook, zal ik even zeggen dat ik deze bericht zonder hulp heb geschreven. Ik hoop dat ik heb niet teeeeeeeeee veel taalfoutjes gemaakt. Je mag mij zeggen over taalfoutjes, als je wil. Even druk op de 'reacties' link en schrijf jouw bericht in de doos. Daarna kan je het onder dit blog bericht publiceren.

PS. http://www.nederlandvertaalt.nl/#/vertaalwedstrijd/spreekwoord-4/


English Translation:

In today's newspaper there is an article about the Prince Bernhard Culture Fund's Translation Competition. The winners of the competition will be announced on Sunday. With today's article there are five of the nominated translations. They are all translations of the same poem (in fact a song: House of the Rising Sun by the Animals). I find it really interesting to read the different tranlsations. They are all really good. But there are big differences between the five versions. This makes it clear that there is never just one way in which to translate a poem.

Meanwhile, I'm still in the process of translating the second poem for this blog. Of course, I can only dream of ever making a translation as good as those of the people in the competitino. But a dream is a nice thing to have.

Also, I shall just say that I have written this blog post without help. I hope that I have not made tooooooooooo many mistakes. You may tell me about my mistakes, if you want. Just press the 'reacties' link and write your reply in the box. Then you can publish it under this blog message.

PS. Link to the website of the wedstrijd.

maandag 21 februari 2011

Eerste Gedicht: De Fiets Op Zich Door Andy Jackson / First Poem: The Bike Itself By Andy Jackson

De Fiets Op Zich
Door Andy Jackson

(met hartelijke dank aan Lou, die mij hebt geholpen)


De zwarte fiets die iemand achterliet, op slot,
wordt dagelijks door roof gedemonteerd. Elke keer
dat je erbij loop, denk je - "Ik heb hem nodig:
een vereenvoudiging, als het kwijt is, is het niet mijn zaak."
zonder het te weten, is deze Cobergs versie
van een zen spreekwoord - waar is de fiets zichzelf gebleven?
een mus vliegt naar beneden en wegduwt een duif, een plastic zakje
wordt een vlag op een vijgenboom, en een jonge man
kijkt naar zijn laptops schemerige scherm.
Nu kan je niet langs het half-gesloopt huis lopen
- zonder dak, zonder muren, alleen maar een lege skeletbouw
die een haard omringt. Herinneringen
die niet zelfs lavendelkleurig behang kan vasthouden
rijzen op naar de hemel net als stuifmeel of stof omgekeerd.


Voor de Engels versie, kijk op:
http://anotherlostshark.com/streetlife-issue/andy-jackson/
Op die website is er ook een heel mooi ghazal door Andy Jackson.

Voor informatie over Andy Jackson, kijk op:
http://amongtheregulars.wordpress.com/about/


For English Speakers:
The original version of this poem is available on Graham Nunn's blog, 'Another Lost Shark' (click the first link). For more information about Andy Jackson you can read his bio on his blog (click the second link).

maandag 14 februari 2011

Welkom! Wat Gaat Deze Blog Over?

Welkom bij 'Vrijage een dame via een advocaat'.

Deze blog gaat over poezie vertalingen. Ik ben een Australische dichter. Nu woon ik in Den Haag. Ik ben de taal aan het leren. Mijn Nederlands is nog niet zo goed. Maar ik wil leren! Dus ik vertaal gedichten van andere Australische dichters. Mijn vertalingen zijn niet zo goed. Eigenlijk zijn mijn vertalingen nogal slecht. Maar je kan mij helpen om ze te verbeteren! Vertel mij mijn foutjes, of stel verbeteringen via "comment". Ik zal zo blij zijn, als je dat doet.

De naam van deze blog is een vertaling van een deel van een spreekwoord, "learning through translation is like wooing a lady through an attorney," door Bengali schrijver Rabindranath Tagore. Maar in het Engels was het al vertaald. In Nederlands is het dus twee keer vertaald. ;-)

Ik ben het eerste gedicht aan het vertalen. Het proces is lastig en langzaam, maar ik hoop dat ik het binnen de week kan posten.

Tot gauw!

-Amelia


Welcome to 'Wooing a Lady Through An Attorney".

This blog is about poetry translation. I'm an Australian poet. I live in Den Haag now. I'm learning Dutch. I'm still not so good at it. But I want to learn! So I'm translating poetry by other Australian poets. My translations are not so good. Actually they're pretty awful. But you can help me make them better. Tell me where I have made mistakes, or suggest improvements via "comment". I'll be so happy if you do!

The name of the blog is a translation of "wooing a lady through an attorney". It is a translation of part of a saying, "learning through translation is like wooing a lady through an attorney", by Bengali writer Rabindranath Tagore. But in English it was already translated. In Dutch is is therefore a double translation. ;-)

I am currently working on the first translation. It's a difficult, slow process, but I hope that I can post it within a week.

'Til soon!

-Amelia